Isolatie voor bedrijven

Misset Isolatietechniek is, met 39 jaar ervaring, uw betrouwbare partner als het gaat om professionele isolatieprojecten. Of het nu gaat om thermische isolatie, akoestische isolatie of brandwerende isolatie. 
Misset techniek adviseert en voert uit met de beste materialen die in de markt beschikbaar zijn. 
Het isoleren van koel en koude leidingen komt over het algemeen het meest voor. Het voorkomen van condensatie van leidingen en appendages is het voornaamste doel. Daarnaast speelt het besparen van 
energie en een vermindering van de CO2 uitstoot een belangrijke rol.

 

Waarom isoleren

  het voorkomen van verlies aan warmte en koude
  het voorkomen van condensvorming
  het voorkomen van brandverplaatsing
  het voorkomen van geluidsoverlast
  de investering verdient zich snel terug door aanzienlijke energiebesparing
  milieuvriendelijk door het verminderen van de CO2 uitstoot

Thermische isolatie

Bij thermische isolatie voeren wij warmte- en koude isolatiewerkzaamheden uit. Slechte isolatie geeft enorme energieverspilling en geeft schade aan uw installaties. Onze monteurs zijn goed opgeleide 
vakmensen en beschikken over een ruime ervaring om uw installatie hoogwaardig te bekleden met een professionele isolatieconstructie. Of het nu gaat om isolatie van leidingwerk, gekoeldwaterleidingen en 
appendages, koud- en warmwaterinstallaties, machines, opslagtanks, kanalen, filters en/of ketels. 
De isolatiematerialen die hiervoor worden gebruikt zijn voornamelijk steen- of glaswolschaal of een 
Polyisocyanuraat (Pir.) schaal. Ook staan wij voor u klaar tijdens de voorbereidingsfase van een project om samen met u de juiste keuzes te maken betreffende materialen en isolatiediktes.

Brandwerende isolatie

Brandwerende isolatie voorkomt het verplaatsen of overslag van brand. Tevens voorkomt het het ontstaan van brand met alle gevolgen van dien. We gebruiken hiervoor Rockwool producten die voorkomen dat brand en rook zich kunnen verplaatsen middels doorvoeringen in wanden en vloeren, via kabelgoten of andere kanalen. Hierdoor zijn doorvoeringen brandwerend gedurende 30 tot 60 minuten.

Akoestische isolatie

Bij geluidsisolatie zorgen we ervoor dat geluid binnen of buiten een bepaalde ruimte blijft. Het toepassen van geluidsisolatie wordt akoestische isolatie genoemd. Geluiden worden gereduceerd door het 
aanbrengen van geluidsabsorberend materiaal gecombineerd met lood. Hierdoor worden geluiden die ontstaan door trillingen of door verplaatsing van lucht, (hemel)water of andere stoffen in leidingen, luchtkanalen of kasten gedempt.

Geluidsabsorberende materialen absorberen trillingen in de lucht zodat geluid binnen een ruimte minder wordt verspreidt. Met akoestische panelen kunnen we de akoestische eigenschappen van een ruimte 
verbeteren. Het resultaat is minder galm waardoor het geluidsniveau sterk verminderd wordt. 
Geluidsabsorptie pasen we ook toe in behuizingen en omkastingen voor apparaten, en machines.
Voor deze toepassingen gebruiken we andere materialen dan voor ruimte akoestiek, namelijk akoestische platen. Dit zijn producten met bepaalde eigenschappen zoals hitte bestendigheid, specifieke toplagen en certificeringen zoals CE en IMO.